Circuits à Pékin


Beijing, Shanghai
Prix
€686
Beijing, Shanghai, Hong Kong
Prix
€1284
Beijing, Xian, Shanghai
Prix
€999
Pékin, Zhangjiajie, Mont Huangshan, Shanghai
Prix
€1599
Pékin, Datong, Pingyao, Xian, Shanghai
Prix
€1526
Pékin, Dengfeng, Luoyang, Xian, Shanghai
Prix
€1323
Pékin, Xian, Guilin, Shanghai
Prix
€1401
Pékin, Xian, Chongqing, Croisière Yangtze, Yichang, Shanghai
Prix
€1353
Pékin, Xian, Chengdu, Guilin, Shanghai
Prix
€1644
Pékin, Xian, Shanghai, Guilin, Hong Kong
Prix
€1821
Pékin, Xian, Guilin, Chongqing, Croisière Yangtze, Yichang, Shanghai
Prix
€1728
Pékin, Xian, Lhassa, Chengdu, Shanghai
Prix
€2422
Pékin, Datong, Pingyao, Xian, Shanghai, Tongli, Suzhou
Prix
€1810
Pékin, Xian, Lhassa, Chongqing, Yangtze, Yichang, Shanghai
Prix
€2316
Shanghai, Xian, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Pékin
Prix
€2403
Pékin, Xian, Lhassa, Shigatse, Tingri, Mont Everest, Shanghai
Prix
€3015
Pékin, Xian, Chongqing, Yangtsé, Yichang, Shanghai, Guilin, Hong Kong
Prix
€2355
Pékin, Xian, Chengdu, Guilin, Hangzhou, Suzhou, Shanghai
Prix
€2080
Pékin, Xian, Lanzhou, Xiahe, Wuwei, Zhangye, Jiayuguan Pass, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar, Shanghai
Prix
€3197
Pékin, Xian, Lhassa, Chongqing, Croisière Yangtze, Yichang, Shanghai, Suzhou, Hangzhou, Guilin, Hong Kong
Prix
€3668