Circuits à Pékin


Beijing, Shanghai
Prix
€724
Beijing, Shanghai, Hong Kong
Prix
€1356
Beijing, Xian, Shanghai
Prix
€1055
Pékin, Zhangjiajie, Mont Huangshan, Shanghai
Prix
€1689
Pékin, Datong, Pingyao, Xian, Shanghai
Prix
€1612
Pékin, Dengfeng, Luoyang, Xian, Shanghai
Prix
€1397
Pékin, Xian, Guilin, Shanghai
Prix
€1479
Pékin, Xian, Chongqing, Croisière Yangtze, Yichang, Shanghai
Prix
€1430
Pékin, Xian, Chengdu, Guilin, Shanghai
Prix
€1737
Pékin, Xian, Shanghai, Guilin, Hong Kong
Prix
€1923
Pékin, Xian, Guilin, Chongqing, Croisière Yangtze, Yichang, Shanghai
Prix
€1826
Pékin, Xian, Lhassa, Chengdu, Shanghai
Prix
€2559
Pékin, Datong, Pingyao, Xian, Shanghai, Tongli, Suzhou
Prix
€1912
Pékin, Xian, Lhassa, Chongqing, Yangtze, Yichang, Shanghai
Prix
€2447
Shanghai, Xian, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Pékin
Prix
€2538
Pékin, Xian, Lhassa, Shigatse, Tingri, Mont Everest, Shanghai
Prix
€3185
Pékin, Xian, Chongqing, Yangtsé, Yichang, Shanghai, Guilin, Hong Kong
Prix
€2488
Pékin, Xian, Chengdu, Guilin, Hangzhou, Suzhou, Shanghai
Prix
€2196
Pékin, Xian, Lanzhou, Xiahe, Wuwei, Zhangye, Jiayuguan Pass, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar, Shanghai
Prix
€3377
Pékin, Xian, Lhassa, Chongqing, Croisière Yangtze, Yichang, Shanghai, Suzhou, Hangzhou, Guilin, Hong Kong
Prix
€3874