Circuits à Tibet


Lhasa, Gyangtse, Shigatse, Tingri
Prix
€1390
Pékin, Xian, Lhassa, Chengdu, Shanghai
Prix
€2422
Pékin, Xian, Lhassa, Chongqing, Yangtze, Yichang, Shanghai
Prix
€2316
Pékin, Xian, Lhassa, Shigatse, Tingri, Mont Everest, Shanghai
Prix
€3015
Pékin, Xian, Lhassa, Chongqing, Croisière Yangtze, Yichang, Shanghai, Suzhou, Hangzhou, Guilin, Hong Kong
Prix
€3668