Circuits à Lhasa


Lhasa, Gyangtse, Shigatse, Tingri
Prix
€1468
Pékin, Xian, Lhassa, Chengdu, Shanghai
Prix
€2559
Pékin, Xian, Lhassa, Chongqing, Yangtze, Yichang, Shanghai
Prix
€2447
Pékin, Xian, Lhassa, Shigatse, Tingri, Mont Everest, Shanghai
Prix
€3185
Pékin, Xian, Lhassa, Chongqing, Croisière Yangtze, Yichang, Shanghai, Suzhou, Hangzhou, Guilin, Hong Kong
Prix
€3874